Nasze motto brzmi:

"Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością"

Jan Paweł II

O NAS
W czym pomagamy...
Nasza praca na rzecz drugiego człowieka jest naszą misją. Wiemy jak ważne jest utrzymanie dbałości o dom, o siebie i ile wysiłku to wymaga. Osoby starsze i niepełnosprawne często mają duże ograniczenia, a spadek dotychczasowych standardów powoduje obniżenie poczucia własnej wartości jak i zaburzone poczucie stabilizacji. Jesteśmy także świadomi jak ważne są codzienne rytuały, które dają poczucie bezpieczeństwa i szczęścia. Mamy pełną świadomość jak ważne jest budowanie przyjaznych relacji i jak silny mają wpływ na drugą osobę.
Bazując na tej wiedzy i cechach charakteru naszych opiekunek dajemy Podopiecznym życzliwą, nacechowaną przyjaźnią i szacunkiem opiekę i pomoc. Cenimy i szanujemy zwyczaje domu do którego wchodzimy, dostosowujemy się więc do indywidualnych potrzeb i upodobań. Słuchając uważnie Podopiecznego dajemy pełną możliwość zachowania swojej tożsamości i indywidualności nawet w tych trudniejszych latach życia.
Specjalizujemy się w ...
Specjalizujemy się w niesieniu pomocy w warunkach domowych i na oddziałach szpitalnych. Wiemy, że sama opieka często nie wystarczy, potrzeba także wsparcia psychologicznego, często rehabilitacji czy usług pielęgniarskich. Działamy kompleksowo i wszystkie te potrzeby jesteśmy w stanie świadczyć u naszych Podopiecznych w domu.
Koszt poniesiony za korzystanie z naszych usług jest odpisywany od podatku na podstawie otrzymanych faktur.
Warunkiem jest posiadanie niepełnosprawności w stopniu znacznym.
Jeśli nasza oferta jest interesująca to:

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście

Podpiszemy umowę

Rozpoczynamy współpracę

Następnie spotkamy się w domu osoby wymagającej opieki omówimy szczegóły i warunki współpracy

Wprowadzimy opiekunkę

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Siedziba
Przychodnia Miejskiego Szpitala Jana Pawła II
gabinet 38, J.A. Komeńskiego 35
82-300 Elbląg
Kontakt
E-mal biuro@centrumpomocnadlon.pl
Infolinia +48 602 555 339
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00
Dołącz do naszej społeczności na FB